Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Affärsutveckling

Affärsutveckling

Utförandeplaner
Kod: TL10LE03
Namn: Affärsutveckling
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att utveckla förståelsen för företagets utvecklingsbehov. Behovet av lönsam verksamhet och ständiga förbättringar är i fokus.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen