Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Utförandeplaner
Kod: TL10LE02
Namn: Organisationsutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att öka förståelsen för organisering och organisationens betydelse inom industrin och affärsverk. Uppöva förmågan till förståelse av organisationers, gruppers och individers handlingsmönster inom organisationen. Vidga synsätt då det gäller att organisera, utveckla och förändra organisationen. Organisationsdynamik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen