Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Självkännedom och personlig utveckling

Självkännedom och personlig utveckling

Utförandeplaner
Kod: TL10LE01
Namn: Självkännedom och personlig utveckling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Målet är att utveckla förmågan att förstå det egna handlandet, utveckla insikt och förmåga att identifiera och åtgärda utvecklingsbehov. Den studerande stärker självorienteringen
samtidigt som man utvecklar förmågan att förstå och leda människor/den personal man leder.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen