Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap

Ledarskap

Utförandeplaner
Kod: TL10LE
Namn: Ledarskap
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 25    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

- får en bättre förståelse för ledarskapet i organisationen
- kan leda och stöda personalen
- utvecklar sinne för ansvarstagande och engagemang, entreprenörskap
- kan leda krävande utvecklingsprojekt
- har förmågan att vidareutveckla den kunskapsintensiva organisationen
- förmår ge bidrag till affärs- och strategiutvecklingen
- har stärkt intresse för teknologins framtida möjligheter
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen