Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Grundstudier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: UOSHV10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori. Studerande kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt. Studerande förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen