Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Resursstärkande perspektiv » Socialgerontologi

Socialgerontologi

Utförandeplaner
Kod: VPV15RP01
Namn: Socialgerontologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Klientarbete
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kännedom om de processer som en åldrande individ genomgår
- känner till de faktorer som bidrar till en god livskvalitet för äldre och har färdigheter som behövs i förverkligandet av en kvlitetsmässigt god äldreomsorg
- känner till struktur och innehåll i äldreomsorgens olika verksamhetsformer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen