Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Socialt arbete » Klientarbete

Klientarbete

Utförandeplaner
Kod: SOV14SA01
Namn: Klientarbete
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att möta socialvårdens olika klienter i yrkesmässiga relationer samt i ett mångkulturellt perspektiv
- har beredskap att fungera i dialog och samverkan
- kan analysera vad som händer i mötet både i interaktionen och på det personliga planet
- ser olika beteendemönster, behov och problem och kan bidra med konstruktiva lösningsmodeller
- känner till och kan tillämpa olika metoder i socialt klientarbete
- kan utvärdera olika metoder och insatser inom klientarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen