Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Socialt arbete » Socialarbete på olika nivåer

Socialarbete på olika nivåer

Utförandeplaner
Kod: SOV15SA01
Namn: Socialarbete på olika nivåer
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har god kännedom om det sociala arbetets mål och metoder samt kan analysera sociala problem på olika nivåer
- kan reflektera över olika professionella insatser inom det sociala området och bedöma följdverkningar ur såväl ett enskilt individperspektiv som ur ett större samfunds- och samhällsperspektiv
- är förtrogen med det sociala arbetets etiska koder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen