Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Socialhandledning och social service

Socialhandledning och social service

Utförandeplaner
Kod: SOV10SO
Namn: Socialhandledning och social service
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Klientarbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studiehelheten syftar till att ge beredskap för socialhandledning av individer och grupper utgående från fördjupade kunskaper inom valt preferensområde.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Litteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen