Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Socialt arbete

Socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: SOV10SA
Namn: Socialt arbete
SP totalt: 13
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 13    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studiehelheten ger en fördjupad inblick i det sociala arbetets teori och metoder samt praktiska färdigheter för utförandet av klientarbete inom det sociala området. Helheten ger kunskaper i kommunikativa processer och beredskap för ett professionellt förhållningssätt förankrat i det sociala arbetets yrkesetiska principer.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen