Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Forskningsmetodik 2

Forskningsmetodik 2

Utförandeplaner
Kod: SOV10FM
Namn: Forskningsmetodik 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik 1 (B-GEM)
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen, samt kan analysera och tillämpa beskrivande statistik.
Studerande behärskar grundbegreppen inom de kvalitativa forskningsmetoderna samt har kunskap om de vanligaste metoderna för kvantitativ och kvalitativ datainsamling och analys.
Studerande känner till forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen. Hon/han kan planera, organisera och självständigt, dock under handledning, genomföra ett lärdomsprov.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen