Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Fackfinska

Fackfinska

Utförandeplaner
Kod: SOV10FF
Namn: Fackfinska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande behärskar det branschspecifika och allmänna ordförrådet nöjaktigt både i skrift och i tal. Hon/han kan skriva enkel branschspecifik sammanhängande text samt klarar sig behjälpligt i alldagliga språksituationer i arbetslivet.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen