Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Muntlig kommunikation

Muntlig kommunikation

Utförandeplaner
Kod: SOV10MK
Namn: Muntlig kommunikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har färdigheter att uttrycka sig ändamålsenligt och klart i olika situationer. Hon/han kan granska kritiskt och utveckla den egna kommunikativa kompetensen och sitt kroppsspråk.
Studerande kan delta i och leda möten.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen