Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier

Introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: UOSHV14IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- känner sin egen högskola och sin utbildning
- är förtrogen med de funktioner och verktyg som stöder studieprocessen
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan arbeta med andra i grupper och team
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Innehåll
• Studiefärdigheter och AHOT
• Undersökningsmetodik
• Informationskompetens


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen