Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

 

Svenska

Utförandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Efter kursen ska den studerande:
- kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
- känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem.
- vara medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
- skall studerande med finska som skolbildningsspråk uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt
lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen