Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Vård och omsorg » Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

Utförandeplaner
Kod: SOV10VO02
Namn: Läkemedelsbehandling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- behärskar förverkligandet av den läkemedelshantering som arbetsuppgifterna kräver
- förstår sitt ansvar i läkemedelshantering; rättigheter, skyldigheter, hantering av problem- och riskavfall samt utvecklandet av yrkesskickligheten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen