Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Vård och omsorg » Vårdens grunder

Vårdens grunder

Utförandeplaner
Kod: SOV10VO01
Namn: Vårdens grunder
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har insikter i vårdarbetets principer och förmåga att tillämpa dessa i olika vård- och omsorgsmiljöer
- inser aseptikens betydelse i och har förmåga att övervaka och utveckla de aseptiska metoderna
- behärskar arbetsställningar och lyftteknik
- har förutsättningar att förstå hur sjukdom och skada påverkar mänskans fysiologi och hälsa
- kan identifiera patientens/klientens behov av omedelbar första hjälp och förstå livsfunktionernas betydelse samt med hjälp av enkla åtgärder kunna upprätthålla dessa funktioner
- känner till huvudprinciperna i första hjälpens fortsatta åtgärder och känner till befolkningsskyddets organisation i vårt land
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Vårdens grunder 3/5 och första hjälpen och befolkningsskydd 2/5


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen