Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Vård och omsorg

Vård och omsorg

Utförandeplaner
Kod: SOV10VO
Namn: Vård och omsorg
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 8    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har insikter i vård- och omsorgsarbetets principer och förmåga att tillämpa dessa i olika vård- och omsorgsmiljöer. Hon/han inser aseptikens betydelse i och har förmåga att övervaka och utveckla de aseptiska metoderna.
Studerande behärskar grundläggande ergonomi samt grunder i läkemedelshantering. Hon/han förstår mänskokroppens byggnad, form och utveckling samt ärftlighet.
Studerande kan identifiera patientens/klientens behov av omedelbar första hjälp och förstår livsfunktionernas betydelse samt kan med hjälp av enkla åtgärder upprätthålla dessa funktioner.
Studerande känner till huvudprinciperna i första hjälpens fortsatta åtgärder och befolkningsskyddets organisation i vårt land.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen