Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Resursstärkande perspektiv » Vuxenpedagogik

Vuxenpedagogik

Utförandeplaner
Kod: VPV10RP02
Namn: Vuxenpedagogik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-förstår betydelsen av vuxenpedagogik som vetenskap och som en praktisk verksamhet
-kan identifiera särdragen i den vuxnes lärande samt har beredskap att stöda vuxna i deras lärande och utveckling
-har beredskap att iscensätta vuxnas lärande genom egen planering
-har en positiv syn på sin egen tillväxt, lärande och utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen