Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Resursstärkande perspektiv

Resursstärkande perspektiv

Utförandeplaner
Kod: VPV10RP
Namn: Resursstärkande perspektiv
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studiehelheten syftar till att utgående från kunskap om individens utveckling under olika livsskeden ge beredskap att utveckla, stöda och tillvarata resurser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen