Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Praktik » Praktik » Social omsorgspraktik 1

Social omsorgspraktik 1

Utförandeplaner
Kod: SOV10PR02
Namn: Social omsorgspraktik 1
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundpraktik
Vård och omsorg
Resursstärkande perspektiv
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har förmågan att reflektera över sitt yrkesbeteende i olika situationer utifrån teoretiska, praktiska och värdbaserade grunder.
-har påbörjat en personlig utformning av yrkesidentiteten gällande kunskaper, metodfärdigheter och relationer
-uppvisar kunskap om offentliga sektorns och tredje sektorns olika former av social omsorg och kan kritiskt granska olika alternativ
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling i praktisk yrkesutövning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen