Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Praktik » Praktik » Grundpraktik

Grundpraktik

Utförandeplaner
Kod: SOV10PR01
Namn: Grundpraktik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheten mänskligt lärande, utveckling och tillväxt
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-visar förståelse för och kännedom om den klientgrupp som praktikplatsen representerar
-kan självständigt observera och analysera mänskorelationer på praktikplatsen; relationer mellan klienter, personal, anhöriga, studerandens egen relation till sej själv.
-har förmågan att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för klienter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen