Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Praktik » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: SOV10PR
Namn: Praktik
SP totalt: 45
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 20    År 3:     År 4: 20    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen