Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt » Specialpedagogik

Specialpedagogik

Utförandeplaner
Kod: SOV10ML03
Namn: Specialpedagogik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till specialpedagogiken som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
-har grundläggande kunskaper om hur olika typer av funktionshinder uppstår samt hur dessa i sin tur kan påverka klientens utveckling.
-har kunskaper om metodiken kring olika grupper med specialbehov samt förstår betydelsen av dessa för individens utveckling och inlärning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen