Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt » Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Utförandeplaner
Kod: SOV16ML02
Namn: Småbarnspedagogik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till struktur och innehåll i olika dagvårdsformer
-har grundläggande kunskaper om mål, innehåll och metoder i småbarnspedagogik
-känner till alternativa pedagogiska riktlinjer
-har grundläggande kunskaper om barns tänkande och lärande samt barns utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen