Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt » Pedagogik

Pedagogik

Utförandeplaner
Kod: SOV10ML01
Namn: Pedagogik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursen inlärningsresultat är att den studerande:
-har beredskap att förstå den livslånga lärandeprocessen som idé och kan reflektera kring sin egen lärandeprocess.
-förstår och kan ta värdemässig ställning till olika inlärningsteorier samt hur dessa kan påverka individer och deras upplevelser av pedagogisk verksamhet i olika former
-har förmågan att kritiskt granska hur egna pedagogiska strategier kan påverka skeendet i olika
pedagogiska situationer
-behärskar centrala begrepp inom pedagogik som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen