Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt

Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt

Utförandeplaner
Kod: SOV10ML
Namn: Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 11    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studiehelheten ger en bred förståelse för lärandets villkor bland individer, grupper och den totala sociala omgivningen.

Studeranden kan reflektera kring egen och andras livslånga inlärningsprocess. Helheten ger också beredskap att planera och organisera pedagogisk verksamhet för olika målgrupper.

Efter avlagd studiehelhet har studeranden även beredskap att i olika situationer använda sig av pedagogisk forskning på ett för yrket relevant sätt.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen