Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Samhällets struktur » Sociologi

Sociologi

Utförandeplaner
Kod: SOV13SS01
Namn: Sociologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till sociologins grundläggande begrepp, teorier och aktuella forskningsområden
-kan identifiera grunddragen och förändringarna i det finländska samhället i ett samhällsvetenskapligt perspektiv
-har förståelse för de faktorer som inverkar på människors och gruppens sociala beteende
-känner till och kan använda grundläggande forskningsmetoder inom sociologin
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen