Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Samhällets struktur » Socialpolitik

Socialpolitik

Utförandeplaner
Kod: SOV10SS03
Namn: Socialpolitik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till centrala begrepp och problemställningar, inriktningar och trender inom socialpolitikens område
-känner till och kan använda grundläggande socialpolitiska forskningstekniker och informationskällor
-har kunskap om vilka faktorer som påverkar socialpolitikens utformning
- känner till de faktorer som bidrar till eller hotar en socialt hållbar utveckling såväl på ett globalt som ett nationellt plan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen