Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Samhällets struktur » Kommunförvaltning

Kommunförvaltning

Utförandeplaner
Kod: SOV10SS02
Namn: Kommunförvaltning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till kommunalförvaltningens uppgifter, organisation och funktionsprinciper
-har kunskap om kommunal demokrati, medborgarnas påverkningsmöjligheter och valsystem
-känner till kommunal ekonomi och lagstiftning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen