Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Samhällets struktur

Samhällets struktur

Utförandeplaner
Kod: SOV10SS
Namn: Samhällets struktur
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande känner till grunderna i kommunalförvaltning, socialpolitik och sociologi. Hon/han har kunskap om grunddragen och förändringarna i det finländska samhället, samt kan identifiera de faktorer som påverkar individens och gruppens beteende.
Studerande förstår och kan tillämpa socialpolitiska och sociologiska informationskällor, teorier och forskningsresultat.
Studerande känner till kommunförvaltningens uppgifter, organisation, beslutsprocess, funktionsprinciper, ekonomi, valsystem och medborgares påverkningsmöjligheter.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen