Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » E-turism på turismdestinationer » Introduktion till e-turism

Introduktion till e-turism

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16ET01
Namn: Introduktion till e-turism
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till central terminologi och aktuell utveckling inom e-turism.
förstår sambandet mellan utvecklingen av IT, turisten och turismindustrin.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen