Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Regional och nationell turismutveckling » Regional turismutveckling

Regional turismutveckling

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16RNT02
Namn: Regional turismutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: har en helhetsuppfattning om turismnäringens delområden och särdrag.
har ett kunnande i regionens turismnäring.
kan utveckla regionala styrkor inom turismbranschen med hänsyn till hållbar utveckling.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen