Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Kunden, varumärket och rättslig aspekt » Marknadsrätt

Marknadsrätt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16MF03
Namn: Marknadsrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till vilka lagar och förordningar som styr marknadsföringen, som konsumentskydd, otillbörligt förfarande, digitala kanaler, konkurrens mm.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen