Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Kunden, varumärket och rättslig aspekt » Building and developing brands

Building and developing brands

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16MF02
Namn: Building and developing brands
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: understands the importance of branding for a businesS.
knows the main theoretical models and processes for brand building.
can analyse, build and develop a brand.
knows how to communicate the brand internally and externally.
knows how to measure brand performance.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen