Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Service Design och redovisning » Redovisningsprojekt

Redovisningsprojekt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16DR02
Namn: Redovisningsprojekt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt redovisningsprojekt.
kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling.
kan tillämpa rätt teori och rätt lagstiftning för projektet.
tar ansvar för sitt eget arbete och förstår följderna.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen