Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Tradenomens utvecklingsarbete » Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbete

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16TU03
Namn: Utvecklingsarbete
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan arbeta systematiskt och flexibelt i forsknings- och utvecklingssprojekt.
utvecklar sina färdigheter i forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder samt vetenskapligt skrivande.
kan bedriva tillämpad forskning och rapportera arbetet enligt Yrkeshögskolan Novias Skrivanvisningar för examensarbete.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen