Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Tradenomens utvecklingsarbete » Statistik

Statistik

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16TU02
Namn: Statistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan läsa och ta fram data ur statistik.
kan använda enklare statistiska metoder inom kvantitativ forskning.
kan söka och hantera information samt utnyttja den egna branschens informationskällor.
har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen