Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Att leda kundrelationer och nya marknader » Att leda kundrelationer

Att leda kundrelationer

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16KM01
Namn: Att leda kundrelationer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till teorier och begrepp för arbete med kundrelationer.
kan tillämpa modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
kan analysera kundvärde och lönsamhet.
kan användainformationssystemför att hantera kundrelationer.
kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen