Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Företagsledning och utveckling » Avtalsrätt

Avtalsrätt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16FU04
Namn: Avtalsrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: förstår den centrala problematiken i olika avtalsförhållanden både nationellt och internationellt.
lär sig skriva olika avtal och därmed undvika typiska problem i avtalsförhållanden.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen