Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete, projekt och entreprenörskap » Extern redovisning

Extern redovisning

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16TPE04
Namn: Extern redovisning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan bokföra grundläggande affärshändelser och göra bokslut i en liten verksamhet.
omfattar det teoretiska innehållet baserat på bokföringslagen och dubbelbokföringens arbetssätt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen