Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion B » Hästhållning

Hästhållning

Utförandeplaner
Kod: BE16FHB04
Namn: Hästhållning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår de faktorer som påverkar hästaveln, främst utgående från exteriör och rörelsemönster
- känner till de krav som rid- respektive travhästar ställer på sin omgivning, sina anläggningar och sin utfodring och skötsel
- förstår miljöns inverkan på hästens beteende och kan förebygga problembeteende
- kan optimera hästuppfödningen och förstår de faktorer som påverkar hästuppfödningens lönsamhet och ett rationellt hästföretagande
- känner till vanligt förekommande träningsmetoder inom rid- och travsporten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen