Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion B » Fjäderfäproduktion

Fjäderfäproduktion

Utförandeplaner
Kod: BE16FHB03
Namn: Fjäderfäproduktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår de faktorer som påverkar fjäderfäproduktionens lönsamhet
- känner till de krav som fjäderfän ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ägg- respektive slaktkycklingsproduktion
- kan optimera fjäderfäproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav
- känner till de faktorer som påverkar kläckning och uppfödning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen