Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion B » Fåruppfödning

Fåruppfödning

Utförandeplaner
Kod: BE16FHB02
Namn: Fåruppfödning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår de faktorer som påverkar fårskötselns lönsamhet
- känner till de krav som fåren ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid ull- respektive köttproduktion
- kan optimera fårproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen