Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion A » Svinproduktion

Svinproduktion

Utförandeplaner
Kod: NM13HP03
Namn: Svinproduktion
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår de faktorer som påverkar svinproduktionens lönsamhet
- känner till de krav som svinen ställer på sin produktionsomgivning
- känner till svinens skötsel vid slaktsvins- respektive smågrisproduktion
- kan optimera svinproduktionen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen