Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion A » Diko- och nötköttsproduktion

Diko- och nötköttsproduktion

Utförandeplaner
Kod: BE16FHA02
Namn: Diko- och nötköttsproduktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår vilka krav dikor och köttdjur ställer på sin produktionsomgivning, utfodring och skötsel, med betoning på skillnader i förhållande till mjölkkobesättningar, bland annat gällande utfodringens mål och olika slaktklasser
- känner till vilka faktorer som inverkar på diko- och nötköttsproduktionens resultat och kan optimera dessa
- känner till hur produktionsanläggningar för dikor och köttdjur bör utformas för att vara ändamålsenliga och effektiva men samtidigt trivsamma med betoning på skillnader i förhållande till mjölkkobesättningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen