Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion A » Mjölkproduktion

Mjölkproduktion

Utförandeplaner
Kod: BE16FHA01
Namn: Mjölkproduktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår vilka krav mjölkkor ställer på sin produktionsomgivning, utfodring och skötsel
- känner till vilka faktorer som inverkar på mjölkproduktionens resultat och kan optimera dessa
- känner till hur produktionsanläggningar för mjölkkor bör utformas för att vara ändamålsenliga och effektiva men samtidigt trivsamma
- förstår hur utfodring, ladugårdsmiljö och kalvningsintervall inverkar på mjölkkornas fertilitet och känner till brunstpassning, fertilitetsstörningar och fertilitetsbehandlingar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen