Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion B » Potatis och sockerbetor

Potatis och sockerbetor

Utförandeplaner
Kod: NM13VP10
Namn: Potatis och sockerbetor
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår de olika syften man har då man odlar potatis och sockerbetor och kan utgående från
olika växtfysiologiska grunder välja lämplig odlingsplanering och odlingsteknik
- känner till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och vet hur man uppnår olika kvalitetsmål
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen