Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion A » Maskinteknik

Maskinteknik

Utförandeplaner
Kod: NM13VP05
Namn: Maskinteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till traktorteknik, framförallt motorteknik, hydraulik, transmissioner samt elektronik
- kan hantera olika maskinelement, bland andra lager och remmar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar: Praktiska verkstadsövningar I smarbete med Optima/Lannäslund


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen