Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion A » Foderkonservering

Foderkonservering

Utförandeplaner
Kod: NM13VP04
Namn: Foderkonservering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan vidta lämpliga åtgärder vid skörd och konservering av grovfoder och fodersäd så att
resultaten blir de bästa möjliga ur produktionsbiologiska och ekonomiska hänseenden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen